ako jedna od stranaka smatra


ako jedna od stranaka smatra
if either party considers
* * *
• if either party considers

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.